• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Jakie są najczęściej stosowane metody spawanie aluminium
Aluminium jest jednym z najbardziej obecnie popularnych materiałów konstrukcyjnych. Bardzo duży wpływ na to mają jego właściwości mechaniczne i fizyczne. W odróżnieniu od stali ono nie rdzewieje, dzięki czemu może być stosowane w miejscach mających dużą wilgotność, bez konieczności kosztownych zabezpieczeń. Odporne jest także na działanie wielu organicznych kwasów i związków azotowych, a poza tym znacznie mniej waży niż stal. Wszystko to sprawia, że powszechnie z niego korzysta przemysł budowlany, motoryzacyjny czy elektroniczny, lecz również chemiczny i wojskowy. To, co jest ogromnie ważne, to można go wielokrotnie poddawać recyklingowi, bez utraty właściwości i parametrów. Dużo elementów i konstrukcji wymaga jednak spawania, a to stanowi pewne wyzwanie. Metal ten posiada stosunkowo niską temperaturę topnienia, a oprócz tego na jego powierzchni wytwarzają się tlenki, mogące osłabić spoinę. Z takich też powodów niezbędne stosowanie jest podczas spawania osłony z gazu obojętnego, jakim najczęściej będzie argon. Ważne jest też dobre przygotowanie powierzchni elementu, to znaczy oczyszczenie go dokładnie ze wszystkich zabrudzeń. Aktualnie popularne są dwie metody spawania, czyli MIG MAG oraz TIG. Metodę MIG wykorzystuje się dla elementów, jakie mają przynajmniej milimetr grubości, a w czasie tego procesu spoiwo podawane jest w postaci drutu. Metoda TIG nadaje się do cieńszych przedmiotów, a stosuje się przy nim elektrody posiadające wysoką temperaturę topnienia, zapewniające odpowiednie parametry łuku elektrycznego.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.